Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie majątkowe

Dom

Całościowe ubezpieczenie Twojego domu
  • ubezpieczenie całego domu, które może też obejmować urządzenia, wyposażenie czy na przykład garaż
  • ochrona od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem czy też pożaru
  • ubezpieczenie kosztów najmu domu lub mieszkania zastępczego

Mieszkanie

Ochrona Twojego najważniejszego miejsca na świecie
  • zabezpieczenie przed szkodami wyrządzonymi na mieniu osób trzecich
  • szeroki zakres ochrony
  • ubepieczenie assistance – czyli szybka i fachowa pomoc w wypadku nagłych awarii

Dom w budowie

Ubezpieczenie dopiero powstającej inwestycji
  • oprócz samego domu ubezpieczasz również sprzęt budowlany
  • gwarancja wypłaty świadczenia
  • ochrona elementów mienia ruchomego i stałego